Miembros:

Emili Boix (Universitat de Barcelona)

Ramon Sistac  (Universitat de Lleida)

Miquel Àngel Pradilla (Universitat Rovira i Virgili)

Vicent Beltran Calvo (Universitat d’Alacant)

António Bárbolo Alves (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro)

Teresa Martins (Universidade de Coimbra)

Alberto Bautista (Instituto Politécnico de Lisboa)

João Veloso (Universidade do Porto)

Xosé Henrique Monteagudo Romer (Universidade de Santiago de Compostela)

Rosario Álvarez Blanco (Universidade de Santiago de Compostela)

Xosé Álvarez Blanco (Universidade de Santiago de Compostela)

Xosé Ramón Freixeiro Mato (Universidade de Coruña)

Xosé Manuel Sánchez Rei (Universidade de Coruña)

Fernando Ramallo (Universidade de Vigo)

María Regina Rodríguez Vega (Universidade de Vigo)

Inmaculada Báez Montero (Universidade de Vigo)

Elisa Fernández Rei (Universidade de Santiago de Compostela)

Ane Ortega (Begoñako Andra Mari Irakasleen Unibertsitate Eskola)

Paula Kasares (Nafarroako Unibertsitate Publikoa)

Jone Miren Hernandez (Euskal Herriko Unibertsitatea)

Ibon Manterola (Euskal Herriko Unibertsitatea)

Juan Carlos Moreno Cabrera (Universidad Autónoma de Madrid)

Pilar García Mouton (Centro de Ciencias Humanas y Sociales)

Inés Fernández-Ordóñez (Universidad Complutense de Madrid)

Barbara Hlibowicka-Węglarz (Universidade de Maria Curie-Skłodowska)

Jacek Perlin (Universidad de Varsovia)